Bezpieczeństwo na placu zabaw

Bezpieczeństwo na placu zabaw

Urządzenia na placach zabaw są „obiektami małej architektury”, zdefiniowanymi w artykule 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.). Postanowienia artykułu 62 ww. ustawy zobowiązują właścicieli i zarządców do wykonywania kontroli placów zabaw co najmniej raz na pięć lat, przy czym kontrole te powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Praktyka pokazuje, że są potrzebne dodatkowe i znacznie częściej wykonywane działania sprawdzające stan bezpieczeństwa na placach zabaw.