Normy

Normy

Przy wszystkich naszych urządzeniach stosujemy Normy dotyczące placów zabaw:

PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni , składa się z następujących części:
PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań
PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczane krytycznej wysokości upadku.