Piaskownica – Jacek

Piaskownica – Jacek

 

                      Dane ogólne: Piaskownica – Jacek (wiek 3 – 7 lat)

Wymiary:

Wys. – 0,30 m
Szerokość – 1,25 m                                                                                         Długość – 1,45 m
Liczba użytkowników – 4 osoby
Strefa bezpieczeństwa – 4,25×4,45m                                                                 Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna
z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                         Materiały:

  • Piaskownica z ławeczkami „Jacek” posiada konstrukcje ze sklejki wodoodpornej 18mm,
  • Ławki wykonane ze sklejki wodoodpornej 32mm

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Piaskownica – Jacek