Piaskownica – Zosia

Piaskownica – Zosia

 

                      Dane ogólne: Piaskownica – Zosia (wiek 3 – 7 lat)

Wymiary:

Wys. – 0,40 m
Szerokość – 3,17 m                                                                                         Długość – 3,17 m
Liczba użytkowników – 8 osób
Strefa bezpieczeństwa –5,75×6,64m                                                                 Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna
z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                        Materiały:

  • Piaskownica sześciokątna „Zosia” posiada konstrukcje ze sklejki wodoodpornej 18mm lub alternatywnie z płyt HDPE
    gr. 19mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Piaskownica – Zosia