Huśtawka Słupkowa – Basia

Huśtawka Słupkowa – Basia

 

                Dane ogólne: Huśtawka – Basia (wiek 4 – 14 lat)

Wymiary:

Wys. – 2,50 m
Szerokość – 0,22 m                                                                                         Długość – 3,12 m
Liczba użytkowników – 2 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=1,40 m
Strefa bezpieczeństwa – 5,50×6,90m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                    Materiały:

  • Słupki huśtawki „Basia” wykonane są ze stalowych rur ø108×7.1. Dołem słupki zakotwione są w betonowym fundamencie.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Huśtawka Słupkowa – Basia