Sprężynowiec – Koniczynka

Sprężynowiec – Koniczynka

 

                      Dane ogólne: Sprężynowiec – Koniczynka                   (wiek 3 – 14 lat)

Wymiary:

Wys. – 0,64 m
Szerokość – 1,10 m                                                                                         Długość – 1,10 m
Liczba użytkowników – 4 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=0,60 m
Strefa bezpieczeństwa – Ø 4,10m                                                                 Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna
z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                          Materiały:

  • Konstrukcja główna urządzenia wykonana z drewna (kantówka 100x100mm)
  • Siedziska wykonane z płyty HDPE
  • Poręcze stalowe z rury Ø25mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Sprężynowiec – Koniczynka