Domek – Darek

Domek – Darek

              Dane ogólne: Domek – Darek  (wiek 3 – 7 lat)

Wymiary:

Wys. – 1,60 m
Szerokość – 1,30 m                                                                                         Długość – 1,15 m
Liczba użytkowników – 4 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=0,40 m
Strefa bezpieczeństwa – 4,30×4,15m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna
z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                       Materiały:

  • Konstrukcja domku wykonana ze stalowego profilu zamkniętego RK 60x60x4 z wypełnieniem ścian ze sklejki wodoodporne gr. 10mm,
  • Dach ze sklejki wodoodpornej gr. 18 mm.
  • Ławeczki w domkach wykonane ze sklejki gr. 24 mm.

Sklejka zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych środkami posiadającymi aktualny atest Instytutu Higieny.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki o wymiarach 0,4×0,4×0,4 m. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Domek – Darek