Drążek Gimnastyczny – Ania

Drążek Gimnastyczny – Ania

   Dane ogólne: Drążek Gimnastyczny – Ania  (wiek 3 – 14 lat)

Wymiary:

Wys. – 2,00 m
Szerokość – 0,20 m                                                                                         Długość – 3,00 m
Liczba użytkowników – 6 osób                                                                    Wysokość swobodnego upadku – h=1,95 m
Strefa bezpieczeństwa – 6,00 x 3,58 m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                          Materiały:

  • Drążek gimnastyczny ANIA posiada konstrukcje z słupów pionowych z rury fi 60x5mm oraz belki poprzeczne rura
    fi 45x3mm.
  • Przeplotnia z rury fi 25x3mm,
  • Łańcuchy stalowe nierdzewne oczko fi 28,
  • Uchwyty metalowe pokryte plastikiem oczko fi 120,
  • Ścianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej gr 35mm,
  • Kamienie wspinaczkowe wykonane z kompozytu barwionego w całej masie.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Drążek Gimnastyczny – Ania