Drążek Gimnastyczny – Jarek

Drążek Gimnastyczny – Jarek

   Dane ogólne: Drążek Gimnastyczny – Jarek  (wiek 3 – 14 lat)

Wymiary:

Wys. – 2,00 m
Szerokość – 0,08 m                                                                                         Długość – 3,00 m
Liczba użytkowników – 6 osób                                                                     Wysokość swobodnego upadku – h=1,95 m
Strefa bezpieczeństwa – 6,00×3,58m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                    Materiały:

  • Drążek gimnastyczny „JAREK” posiada konstrukcję metalową wykonaną z rury  Ø 60x5mm.
  • Drążki wykonane z rury Ø 40x3mm, rury malowane farbami fasadowymi. Wysoka odporność na uderzenia i obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Drążek Gimnastyczny – Jarek