Liniarnia – Drzewko

Liniarnia – Drzewko

 

   Dane ogólne: Liniarnia – Drzewko  (wiek 4 – 15 lat)

Wymiary:

Wys. – 2,40 m
Szerokość – 1,90 m                                                                                         Długość – 1,90 m
Liczba użytkowników – 2 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=1,90 m
Strefa bezpieczeństwa – Ø 4,9 m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                                Materiały:

  • Konstrukcja urządzenia to metalowy słup oraz metalowa obręcz.
  • Obręcz zawieszona na wierzchołku słupa za pomocą lin stalowo-propylenowych.
  • Lina o średnicy Ø 16mm,
  • Słup o średnicy Ø150mm,długośc ok. 4m.
  • Obręcz Ø 1,9m wykonana z rury Ø 40mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Liniarnia – Drzewko