Liniarnia – Kosz

Liniarnia – Kosz

 

   Dane ogólne: Liniarnia – Kosz  (wiek 4 – 15 lat)

Wymiary:

Wys. – 2,40 m
Szerokość – 1,90 m                                                                                         Długość – 1,90 m
Liczba użytkowników – 2 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=2,10 m
Strefa bezpieczeństwa – Ø 6,34 m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                            Materiały:

  • Konstrukcja urządzenia to metalowy słup oraz 2 metalowych obręczy,
  • Słup o średnicy  150mm, długość ok. 4m.
  • Obręcze kolejno o 1,9m i 1m wykonane z rury o średnicy 30mm, połączone ze sobą i zawieszone na wierzchołku słupa za pomocą lin stalowo-propylenowych,
  • Liny o średnicy 16mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Liniarnia – Kosz