Przeplotnia – Monika

Przeplotnia – Monika

 

   Dane ogólne: Przeplotnia – Monika  (wiek 3 – 15 lat)

Wymiary:

Wys. – 1,60 m
Szerokość – 1,70 m                                                                                         Długość – 2,40 m
Liczba użytkowników – 2 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=1,60 m
Strefa bezpieczeństwa – 5,52×4,80 m                                                                 Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                        Materiały:

  • Przeplotnia „Monika” posiada konstrukcje z rury o 60mm.
  • Szczeble z rury stalowej Ø33mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi,

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Przeplotnia – Monika