Trap Ruchomy – Alex

Trap Ruchomy – Alex

              Dane ogólne: Trap Ruchomy – Alex  (wiek 3 – 15 lat)

Wymiary:

Wys. – 1,00 m
Szerokość – 0,70 m                                                                                         Długość – 3,00 m
Liczba użytkowników – 3 osoby                                                                   Wysokość swobodnego upadku – h=1,00 m
Strefa bezpieczeństwa – 6,00×3,70m                                                                   Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna
z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Materiały:

  • Trap ruchowy posiada konstrukcję główną zbudowaną z kantówki drewnianej 90x90mm.
  • Poręcze wykonane z prostokątnej rury stalowej 80x40x3 mm (przy słupkach drewnianych).
  • Elementy ruchome trapu wykonane są z kantówki drewnianej 90x90mm podwieszanej za pomocą łańcuchów do konstrukcji drewnianej.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamentem stosowanym pod każdy słup konstrukcyjny stosujemy postument lub wylewkę 60x60x40cm. Górna powierzchnia bloku betonowego powinna znajdować się 0,4m pod płaszczyzną zabawy.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Karta Katalogowa do pobrania:

Trap Ruchomy – Alex