Rycerz 3 – Stal

Rycerz 3 – Stal

 

   Dane ogólne: Rycerz 3 – Stal  (wiek 4 – 14 lat)

Wymiary:

Wys. – 3,40 m
Szerokość –3,70 m                                                                                         Długość – 7,70m
Liczba użytkowników – 8 osób                                                                     Wysokość swobodnego upadku – h=1,90 m
Strefa bezpieczeństwa – 11,84×8,12m                                                                 Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa (zgodna z normą
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Materiały:

 • Wieża posiada konstrukcję główną zbudowaną z profilu zamkniętego 60x60x3mm, podesty wież wykonane z profilu 60x40x3mm, podłoga ze sklejki wodoodpornej gr. 20mm.
 • Pomost stały o konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 60x40x3mm, podest ze sklejki wodoodpornej gr.20mm.
 • Pomost wiszący z belką drewnianą 90x90mmzawieszoną na łańcuchach kwasowych (oczko Ø28mm) do belek nośnych z profilu stalowego 60x40x3mm nad pomostem stałym.
 • Schody o konstrukcji stalowej, stopnie ze sklejki
 • Zjeżdżalnia o konstrukcji stalowej
 • Ślizg wykonany z blachy kwasoodpornej 1,5mm
 • Drabinka pozioma – podpora z profilu zamkniętego 60x60x3mm oraz drabinka z profilu zamkniętego 80x40x3mm, szczeble z rury stalowej Ø30mm.
 • Drążek gimnastyczny 2 szt. posiada konstrukcję metalową wykonaną z rury Ø60x5mm, drążki wykonane z rury Ø40x3mm

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamentem stosowanym pod każdy słup konstrukcyjny wieży stosujemy postument lub wylewkę 50x50x30cm. Górna powierzchnia bloku betonowego powinna znajdować się 0,4m pod płaszczyzną zabawy.

Elementy zestawu:

 • Wieża z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej – 2 szt.
 • Pomost wiszący o konstrukcji stalowej (podest drewniany) – 1 szt.
 • Pomost mały o konstrukcji stalowej (podest drewniany) – 1 szt.
 • Schody o konstrukcji stalowej (stopnie ze sklejki) – 1 szt.
 • Zjeżdżalnia (ślizg) o konstrukcji stalowej – 1 szt.
 • Przeplotnia drabinkowa o konstrukcji stalowej – 1 szt.
 • Drążek gimnastyczny o konstrukcji stalowej – 1 szt.

Strefa bezpieczeństwa:

Karta Katalogowa do pobrania:

Rycerz 3 – Stal