Stolik do gry w szachy

Stolik do gry w szachy

              Dane ogólne: Stolik do gry w szachy (wiek 3 – 15 lat)

Wymiary:

Wys. – 0,76 m
Szerokość – 1,80 m
Długość – 1,80 m
Liczba użytkowników – 4 osoby
Wymagana nawierzchnia – piaskowa, żwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna
z normą PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab. F1)

 

 

Materiały:

  • Podpory stalowe z profili zamkniętych RK 80×2,
  • Rama blatu z profili RP 60x40x2 i blat z płyty wodoodpornej,
  • Dołem podpory zakotwione są w betonowym fundamencie.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadłościenne bloki. Górna powierzchnia bloku betonowego znajdować się będzie minimum 0,4m pod powierzchnią zabawy.

Karta Katalogowa do pobrania:

Stolik do gry w szachy