Radosna Szkoła

Radosna Szkoła

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem placów zabaw, realizowanych według rządowego programu: „Radosna Szkoła”

Wytyczne dla stworzenia Placu Zabaw:

1. Umiejscowienie najlepiej na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska szkolnego, np. obok bieżni lekkoatletycznej.

2. Odpowiednie zabezpieczenie (ogrodzenie) i oznakowanie(tablice informacyjne wraz z regulaminem korzystania). Plac  Zabaw powinien być dostępny dla dzieci poza godzinami zajęć w szkole, pod warunkiem obecności opiekuna dzieci.

3. Plac powinien zawierać wyznaczone miejsce do  pozostawienia odzieży (ścianka z ławkami i wieszakami, lub wieszaki wolnostojące).

4. Sugerowana powierzchnia Placu Zabaw:

  • Mały Plac Zabaw – pow. ok. 240 m2 (dla szkół z ilością uczniów poniżej 69 osób).
    Proporcje podziału:

    • ~ 150 m2 – na zainstalowanie sprzętu rekreacyjnego
    • ~ 20 m2 – bezpieczna, amortyzująca nawierzchnia
    • ~ 70 m2 – teren zielony
      Przykładowe zagospodarowanie terenu pod mały plac:
  • Duży Plac Zabaw – pow. ok. 500 m2 (dla szkół z ilością uczniów powyżej 70 osób).
    Proporcje podziału:Proporcje podziału:

    • ~ 240 m2 – na zainstalowanie sprzętu rekreacyjnego
    • ~ 50 m2 – bezpieczna, amortyzująca nawierzchnia
    • ~ 210 m2 – teren zielony
      Przykładowe zagospodarowanie terenu pod duży plac:

5. Wyposażenie (wymagany, minimalny okres gwarancji sprzętu – 3 lata):

  • Drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie, huśtawki (przy rozmieszczeniu sprzętów musi być zachowana „bezpieczna strefa” pomiędzy poszczególnymi urządzeniami).
  • Nawierzchnia spełniająca warunki bezpieczeństwa (odpowiednia amortyzacja), obowiązkowo w kolorach:
    • pomarańczowym PANTONE 152 C, RAL: 2011
    • niebieskim PANTONE 540 C, RAL: 5003